Politika privatnosti

CA Telekom (CA) primenjuje politiku privatnosti i upotrebe kolačića u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

POLITIKA PRIVATNOSTI

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu izjavu kako biste razumeli kako prikupljamo, koristimo i obrađujemo Vaše lične podatke. Detaljno ćemo objasniti kako štitimo Vašu privatnost, kako možete da proverite i prilagodite Vaše podatke u bilo kom trenutku, i kako se vrši nadzor nad strogom primenom ove politike. CA veoma ozbiljno uzima u obzir zaštitu vaših ličnih podataka. CA koristi savremene tehničke i organizacione mere da bi zaštitio vaše podatke od bilo kakvog pristupa i zloupotrebe od strane neovlašćenih osoba.

Definicije

Ova Politika privatnosti odnosi se na sajt CA Telekoma www.catelekom.com i na druge stranice koje uređuje CA Telekom (u nastavku: CA).

·         Lični podaci

Lični podaci podrazumevaju bilo koju informaciju koja se odnosi na identifikaciju ili moguću prepoznatljivost fizičkog lica. Moguća prepoznatljivost fizičkog lica, podrazumeva da se lice može identifikovati, direktno ili indirektno, pogotovo uz navođenje identifikacije kao što je ime, telefonski broj, adresa, e-mail adresa i sl.

Ako ste posetilac sajta, određene podatke prikupljamo automatski, kao što su IP adresa, regija ili uopštena lokacija gde je vaš kompjuter ili uređaj pristupio Internetu, tip pretraživača, operativni system ili druga informacija o korišćenju našeg veb sajta, uključujući i istoriju stranica koje ste posetili.

Podaci nisu lični ako se ne mogu povezati sa određenom osobom, kao npr. pol ili koliko ljudi je posetilo dnevno veb sajt. Statistički podaci koje prikupljamo su, na primer, kada posećujete određene stranice na web sajtu i i ti podaci ne mogu direktno da upućuju na Vas kao osobu, npr. statistika, koje strane su naročito popularne na našem sajtu i sl.

·         Obrada

CA identifikuje i obrađuje određene lične i meta podatke, kao i druge podatke koje nam obezbedite: u okviru ugovornog odnosa i/ili prilikom korišćenja odobrenog besplatnog promo perioda za naše usluge, odnosno kao deo verifikacije identiteta kupca/korisnika ukoliko je potrebno.

Glavni podaci

Lični podaci koje obezbedite CA prilikom zaključenja ugovornog odnosa, se smatraju glavnim podacima. Ovo podrazumeva ime, kućnu adresu, broj telefona, kontakt informacije kao što su e-mail adresa, informacije o prirodi i sadržaju ugovornog odnosa. Za pravna lica: ime, adresa i registarski broj su takođe deo glavnih podataka. CA briše glavne podatke koje se odnose na korisnika najkasnije u roku od 7 godina od okončanja svih zahteva koji proizlaze iz ugovornog odnosa.

·         Meta podaci

Meta podaci se odnose na sve podatke koji se obrađuju u cilju prosleđivanja poruke ka komunikacionoj mreži ili u svrhu obračuna naplate ovog procesa. Ovo su na primer aktivni i pasivni brojevi, vrsta uređaja, šifra naplate, broj uređaja kojima treba naplatiti uslugu u obračunskom periodu, vrsta, datum, vreme i trajanje konekcije ili druge upotrebe, rute, protokol koji se koristi, mreža iz koje poruka potiče ili u koju je poslata.

·         Operativne svrhe

Samo u meri u kojoj su lični podaci striktno potrebni za operativne svrhe (posebno, rešavanje problema povezivanja, analizu mrežnih potreba, analizu performansi, razvoj i planiranje implementacije mreže, analiza i sprečavanje prevarnih radnji na štetu CA, optimizaciju ponuda i sl.) isti su obrađivani korišćenjem CA meta podataka. Metapodaci sačuvani u ove svrhe biće izbrisani ili učinjeni anonimnim najkasnije nakon 6 meseci.

Kako bi se osigurala komunikacija, CA radi s različitim provajderima usluga koji takođe imaju pristup tehničkim sistemima i podacima za potrebe rešavanja problema. Neki od tih provajdera usluga su van EU. U tom slučaju, CA će osigurati, kroz obezbeđivanje odgovarajućih garancija od provajdera, da će se poštovati visoki nivo zaštite podataka Evropske unije i Austrije, kao i da njihovi provajderi usluga i partneri poštuju iste standarde.

Mi poslujemo globalno, i koristimo druge da nam pomognu da pružamo usluge i obezbedimo korišćenje našeg web sajta (npr. održavanje, analize, oditovanje, plaćanja, sprečavanje zloupotreba, marketing i razvoj). Ova društva će imati pristup vašim informacijama samo u meri u kojoj je neophodno da obavljaju svoje zadatke ili u naše ime, i obavezani su da ne otkrivaju iste niti da ih koriste u bilo koje druge svrhe. Kad god su Vaši lični podaci prenešeni, sačuvani ili obrađivani sa naše strane, mi ćemo preduzeti sve razumne mere da sačuvamo privatnost vaših ličnih podataka u skladu sa primenljivim zakonima.

·         Porudžbina

U cilju obrade poružbine vašeg ugovora i/ili vašeg uređaja, prikupljamo sledeće podatke: ime i prezime, adresu, e-mail adresu, telefonski broj i datum rođenja. Navedeno nam je potrebno da bi potvrdili vašu narudžbinu putem e-maila, isporuku naručene robe, izdavanje računa i ugovorni dokument za odgovarajuću uslugu/tarifu. Ako se vaša adresa za isporuku razlikuje od vaše adrese plaćanja, adresa za isporuku biće takođe sačuvana.

Roba koju naručujete će biti spakovana od strane našeg partnera u zavisnosti od teritorije vašeg boravka i poslata poštom (DHL, Shipping easy, Fedex…). Za isporuku robe, špediter dobija pristup podacima o vašoj narudžbini kao što su puno ime, adresa i telefonski broj. Podaci koje čuvaju špediterske kompanije biće izbrisani nakon isteka zakonskog roka za ove namene.

Uvod

CA upravlja sajtom CA, uključujući u to i sve podatke i materijale koje on sadrži.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nam se obratite koristeći kontakt podatke navedene ispod. CA posvećeno štiti privatnost svih svojih korisnika. Ova Politika privatnosti važi za sve stranice na sajtu CA. Ne primenjuje se na internet stranice drugih organizacija, uključujući i internet stranice bliskih organizacija i stranice trećih strana. Internet prezentacija CA može da sadrži linkove prema internet stranama takvih organizacija, koje imaju sopstvenu politiku privatnosti koja se na njih primenjuje. 

Zaštita dece

Mi namerno ne pokušavamo da tražimo ili primimo bilo kakve informacije od dece. U slučaju da je posetilac našeg web sajta dete, određene vrste podataka se prikuplјaju, ali nisu lično prepoznatljive, a korišćenje web sajta smatraće se odobrenim od strane nosioca roditelјske odgovornosti nad detetom. U slučaju da dete koristi naše usluge, takođe ćemo smatrati da je upotreba odobrena/ovlašćena od strane nosioca roditelјske odgovornosti nad detetom (roditelјi, staratelјi), s obzirom da naše usluge nisu namenjene kupovini / korišćenju od strane dece bez nadzora starijih osoba.

Roditelje/staraoce podstičemo da provode vreme “online” sa decom i da se upoznaju sa vrstom sadržaja koji je dostupan preko našeg web sajta ili usluga ili Interneta uopšteno. Savetujemo roditelje/staraoce da redovno nadgledaju dečiju upotrebu e-mail-a ili druge elektronske komunikacije i obavljanja transakcija. Kroz “online” servise i od strane softverskih proizvođača, dostupni su kontrolni alati koji obezbeđuju sigurnu online sredinu za decu. Ako je vaše dete koristilo kreditnu karticu u vezi sa našim uslugama bez vaše dozvole, molimo vas da kontaktirate naš Korisnički servis bez odlaganja.

Saglasnost

Korišćenjem bilo koje internet stranice CA, dajete saglasnost na uslove ove Politike privatnosti. CA zadržava pravo da povremeno izmeni uslove iz ove Politike privatnosti, o čemu ćete biti obavešteni.

Koje vrste podataka prikupljamo i čuvamo?

Vrsta i količina podataka koje primamo i čuvamo zavisi od načina na koji koristite sajt CA . 

Možete da pristupite većini stranica na sajtu CA bez otkrivanja Vašeg identiteta ili bilo kog podatka o ličnosti. Naši mrežni serveri prikupljaju anonimne logove tokom korisničke posete sajtu CA kako bi nas snabdeli korisnim informacijama za njeno unapređenje. Za više informacija, molimo Vas da pogledate Izjavu o korišćenju kolačića koja se nalazi niže.

Ne prikupljamo podatke o ličnosti (kao što su ime, adresa stanovanja, broj telefona ili adresa elektronske pošte) putem sajta CA osim ukoliko Vi odlučite da nam ih ustupite, na primer, kada izrazite želju da postanete član CA, naručite neku uslugu ili proizvod putem sajta ili da primate naša obaveštenja ili njuzletere. U takvim slučajevima, prikupljamo Vaše kontakt podatke, tj. Vaše ime, adresu stanovanja, adresu elektronske pošte, broj telefona, broj mobilnog telefona, faks itd.

Ukoliko se prijavite za posao, stažiranje ili volontiranje u CA, prikupićemo Vaše podatke radi obrade prijave i procene Vaše prikladnosti za tu ulogu.

Kada odlučite da primate neki od naših njuzletera, možemo da koristimo usloge koje nam omogućuju da vidimo da li ste primili i otvorili pojedinu elektronsku poštu, na koje linkove ste kliknuli u okviru mejla, itd.

Koristeći naš sajt, društvene mreže, servise za slanje i upravljanje mejlovima, kolačiće, podatke o klikovima na sadržaj, kretanju kroz sadržaj sajta i druge tehnologije, možemo prikupiti podatke o Vama.

Kako koristimo prikupljene informacije?

Vaši lični podaci će se čuvati u tajnosti. Koristiće se samo u svrhe za koje su preuzeti, kako je drugačije objašnjeno na sajtu CA, ili ukoliko je potrebno radi našeg usaglašavanja sa zakonskim obavezama i obavezama revizije.

Kako bismo obezbedili usluge koje tražite obrađujemo lične podatke, kao što su lične infomacije dostavljene uz interesovanje da se pridružite CA, i koristićemo ih isključivo za aktivnosti vezane za Vaše interesovanje i pružanje informacija o CA.

Ukoliko se prijavite na neki od naših njuzletera, Vaše podatke koristićemo isključivo za dostavljanje njuzletera. Takođe, ukoliko ne želite da dobijate njuzleter ili informacije o našim aktivnostima i publikacijama, u bilo kom trenutku se možete odjaviti.

U slučajevima kada smo zakonski obavezani, obrađivaćemo lične podatke.

Kada je neophodno zbog transparentnosti ili iz zakonskih razloga, informacije prikazujemo na našem sajtu, npr. ako ste učestvovali u nagradnoj igri i dobili neku od nagrada.

Vaše lične podatke koristimo u statističke svrhe, kako bismo poboljšali naše usluge i proizvode.

Nikada ne prosleđujemo Vaše lične podatke trećim stranama bez Vašeg pristanka.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Ukoliko koristite ovu internet stranicu da poručite neku uslugu sa sajta, registrujete se za neki od naših paketa ili slično, Vaši podaci će biti čuvani onoliko vremena koliko je potrebno da se usluga izvrši. CA takođe može odlučiti da koristi neke podatke u anonimnom i zbirnom obliku, tokom dužeg vremenskog perioda, kako bismo procenili i prilagodili sopstvene aktivnosti, npr. statistiku o ili broj preuzimanja naših aplikacija, paketa ili slično. To ne podrazumeva identifikaciju pojedinačnih osoba. Trudimo se da informacije o Vama budu tačne i ažurirane, a zadržavamo ih samo u razumnom i neophodnom roku.

Koliko su bezbedni Vaši podaci?

Vaše lične podatke CA i njihovi pružaoci usluga čuvaju u bezbednom okruženju.

Preduzimamo odgovarajuće mere bezbednosti kako bismo zaštitili Vaše informacije od neovlašćenog pristupa, korišćenja, gubitka ili objavljivanja. Ovi sistemi i mere se redovno testiraju i ažuriraju ukoliko je potrebno.

Ipak, prenos informacija putem interneta nikada nije u potpunosti bezbedan, pa iako se trudimo da zaštitimo lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost informacija prenetih putem sajta CA.

Da li delimo Vaše lične informacije?

Nijedna informacija neće biti prodata trećoj organizaciji ili osobi. CA smatra da su Vaši podaci poverljivi podaci. Nećemo deliti Vaše podatke sa trećim stranama, osim ako smo u obavezi da otkrijemo informacije po zakonu ili u sledećim okolnostima:

a. Hosting i obrada

Povremeno ćemo se obratiti spoljnom obrađivaču podataka. To znači, između ostalog, da za određene poslove ili istraživanja privremeno predajemo podatke trećim licima ako sami nemamo resursa. Ukoliko to učinimo, uvek ćemo osigurati da se Vašim informacijama postupa poverljivo i na siguran način. Takođe uvek sklapamo ugovor sa ovim obrađivačima. Na ovaj način obrađivaču nikada neće biti dozvoljeno da koristi Vaše podatke na sopstvenu inicijativu i Vaši podaci će biti izbrisani čim se završi zadatak.

CA  sajt hostuje provajder kao treća strana, pa stoga svaki lični detalj koji ste poslali putem sajta CA može da obrađuje ta treća strana. Takođe možemo da koristimo i druge treće strane za obradu Vaših ličnih podataka. Na primer, mogu obraditi vaše lične podatke ukoliko izrazite interes za pridruživanje CA, obraditi plaćanja u naše ime ili obraditi proces slanja mejlova za korisnike koji su se prijavili da primaju njuzleter i obaveštenja o događajima i publikacijama.

Svi pružaoci usluga kao treće strane će samo u ime CA obrađivati Vaše lične podatke i biće obavezani strogim uslovima poverljivosti.

b. Obrada plaćanja i prevara

Tamo gde su pruženi, detalji o karticama mogu biti prosleđeni bankama ili relevantnim finansijskim institucijama kako bi se organizovale isplate. U slučaju sumnje na prevaru, Vaši podaci mogu biti dodatno prosleđeni isključivo za obavljanje dodatnih kontrola.

Prosleđivanje gore navednih podataka može uključiti prenos tih informacija izvan Evropske unije. Zemlje van Evropske unije možda neće imati zakone o zaštiti podataka iste jačine kao oni koji važe u Evropskoj uniji.

c. Upravljanje bazom podataka

U okviru CA, Vaše informacije su dostupne samo ovlašćenim licima kojima je potreban pristup radi obavljanja posla.

Korišćenje kolačića

Kolačić je tekstualni podatak koji sajt prebacuje na hard disk računara tako da sajt može da zapamti ko ste. Kolačić obično sadrži ime Internet domena sa kojeg je došao, "životni vek" i vrednost, najčešće nasumično generisan jedinstveni broj. Možete da ograničite ili onemogućite upotrebu kolačića u podešavanjima vašeg internet pretraživača.

Više o kolačićima i kako ih CA koristi pročitajte niže.

Kako možete pristupiti informacijama, ispraviti ih ili izbrisati?

Možete pristupiti Vašim ličnim podacima ili izbrisati iste. U ovom dokumentu, možete naći više informacija o tome na koji način se vaši podaci prikupljaju, koriste i dele. Mi smo obezbedili brojne opcije vezano za navedeno, počev od brisanja i ispravke podataka koje ste nam dostavili do kontrole kroz isključivanje oglašavanja i komunikacijskih kontrola. Nudimo vam različita podešavanja za upravljanje i kontrolu ličnih podataka koje imamo o vama.

Kada postanete član, partner ili pružalac usluga CA ili se pretplatite na jedan od njuzletera, CA čuva određene podatke. Zbog toga imate i određena prava koja se odnose na ove podatke. Imate pravo na pristup ličnim podacima koje imamo o Vama, da izmenite te informacije ili, u nekim okolnostima, povučete saglasnost sa obradom Vaših podataka.

Možete pristupiti bilo kom od Vaših ličnih podataka koje CA obrađuje, da proverite podatke i izbrišete ili ispravite sve neispravne ili nepotpune podatke. Da biste ovo pravo ostvarili, molimo Vas da pošaljete zahtev CA i jasno naznačite šta želite da znate, ispravite ili izbrišete. Ovaj zahtev mora biti potpisan i datiran. CA će izvršiti zahtev što je pre moguće i poslati Vam odgovarajuće obaveštenje.

Ako imate dodatnih pitanja ili zabrinutosti u vezi sa Politikom privatnosti CA, molimo kontaktirajte:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ili

CA Telekom

Eduard Suess Strasse 19, 4020 Linz

Ako smatrate da su Vaši podaci bili pogrešno korišćeni ili da nisu tačni, možete prijaviti navedeno u bilo koje vreme našem korisničkom servisu na telefon ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Ukoliko se ikada pojavi razlog za žalbu vezano za obradu vaših podataka, možete nas uvek kontaktirati. Takođe, imate pravo da uložite žalbu ovlašćenom organu za zaštitu podataka.

Vazno za lične podatke koje imamo o vama, imate sledeća prava:

Brisanje podataka: možete nam tražiti da izbrišemo sve ili pojedine lične podatke (npr. ako nije više potrebno da vam pružamo usluge)
Izmena ili ispravljanje podataka: možete sami da izmenite svoje podatke kroz vaš korisnički nalog. Možete takođe i da zahtevate da mi izmenimo, ažuriramo ili ispravimo podatke u određenim slučajevima, pogotovo ako podaci nisu tačni/precizni.
Uložite prigovor, ograničite ili zabranite upotrebu podataka: možete zatražiti da prestanemo sa korišćenjem svih ili nekih od vaših ličnih podataka (npr. ako nemamo zakonsko pravo da nastavimo da ih upotrebljavamo) ili ograničiti našu upotrebu (npr. ako su podaci netačni). Pravo na prigovor je poseban oblik prava na brisanje.
Pristupanje i/ili prenos podataka: uopšteno, pravo na pristup podacima je pravo na dobijanje informacija o tome ko obrađuje podatke o Vama, poreklu podataka, za koju svrhu se podaci koriste, kao i kome se podaci prenose. Možete nam uvek zatražiti kopiju vaših ličnih podataka.

IZJAVA O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA

Sajt CA, kao i većina sajtova, koristi male tekstualne datoteke koje se zovu kolačići. Ova sekcija pruža informacije o tome šta su kolačići, koje kolačiće koristi CA i kako se mogu kontrolisati.

Ako su postavke na softveru koji koristite za pregled ove stranice (Vašem pretraživaču) prilagođene da prihvate kolačiće koje koristimo, i nastavite da koristite naš sajt, podrazumevaćemo Vaš pristanak.

Ako ne želite da primate kolačiće, možete postaviti svoj pretraživač tako da ih ograniči ili blokira. Svi savremeni pretraživači omogućavaju da promenite podešavanja kolačića i obično se nalaze u meniju 'opcije'.

Međutim, onemogućavanje kolačića će verovatno značiti da sajt CA neće raditi kao što je očekivano.

1. Šta su kolačići?

Kolačići su tekstualne datoteke sa malim količinama informacija koje Vaš uređaj preuzme kada posetite sajt. Kolačići se zatim vraćaju na prvobitnu stranicu pri svakoj narednoj poseti ili na drugu stranicu koja prepoznaje taj kolačić. Kolačići se često koriste jer omogućavaju sajtu da prepozna korisnički uređaj i time poboljša funkcionalnost.

2. Kako CA koristi kolačiće?

Naši kolačići

Kako bi naš sajt radio što bolje, koristimo kolačiće koji uključuju:

·         Pamćenje parametara Vaših pretraga

·         Omogućavanje da dodate komentare na našem sajtu

Ne postoji način da se ovi kolačići spreče, osim da ne koristite sajt.

Kolačići društvenih mreža

Da biste jednostavno delili naš sadržaj na društvenim mrežama naš sajt ima dugmad za deljenje.

Stepen zaštite privatnosti podataka će se razlikovati od društvene mreže do društvene mreže, i zavisiti od podešavanja privatnosti koju ste izabrali na ovim mrežama.

Kolačići za anonimno prikupljanje statistike o posetiocima

Koristimo kolačiće za sakupljanje statističkih podataka o posetiocima, kao što su: koliko ljudi posećuje naš sajt i koju vrstu tehnologije koriste (npr. operativni sistem, što pomaže da identifikujemo probleme na određenim platformama), koliko dugo koriste sajt, na kojim stranicama sajta se zadržavaju itd. Ovo nam pomaže da stalno poboljšavamo sajt. Ti programi takođe nam anonimno govore kako su ljudi došli do našeg sajta (preko Gugla, društvenih mreža, direktno, itd) i da li su ranije bili ovde.

Google

Naš web sajt koristi Google-ove usluge kao što su Google Analytics, AdWords, YouTube i Google Maps. Provajder usluga je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google“). Upotrebom Google usluga na web stranici CA, može se uspostaviti direktna veza između vašeg pretraživača i Google servera kada se web stranica učita putem dodatka („plugin“). Putem ostvarene konekcije mogu se prenositi podaci specifični za pretraživač, a Google može čuvati kolačiće, što između ostalog može identifikovati koji je korisnikov pretraživač. Napominjemo da CA, operator web stranice, nije upoznat sa celokupnim sadržajem poslatih podataka i njegovom upotrebom od strane Google-a. Integracija „plug-in“ nije uvek vidljiva korisniku. Google pravila o privatnosti možete pronaći ovde: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a načela sigurnosti i privatnosti usluge Google Analytics možete pronaći ovde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

Google Analytics

Naš web sajt koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. ("Google"). Google Analytics upotrebljava takozvane "kolačiće", tekstualne datoteke koje su sačuvane na vašem računaru i koje omogućavaju analizu korišćenja web sajta. Informacije koje generiše kolačić o vašem korišćenju web sajta obično se šalju Google serveru u SAD i tamo se čuvaju. Međutim, ako je IP anonimizacija aktivirana na ovom web sajtu, Google će unapred skratiti vašu IP adresu u državama članicama Europske unije ili u drugim zemljama ugovornicama Sporazuma o Evropskoj ekonomskoj uniji. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će biti poslata na Google server u SAD i tamo će se skratiti. U ime CA, Google će koristiti ove informacije kako bi analizirao vašu upotrebu web sajta, sačinio izveštaje o aktivnostima na web sajtu i pružio druge usluge vezane za korišćenje web sajta i interneta. Google neće vašu IP adresu dovoditi u vezu sa drugim podacima kompanije Google. Možete sprečiti čuvanje kolačića međutim, napominjemo da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ovog web sajta u potpunosti.  Takođe, možete sprečiti prikupljanje podataka koje generišu cookies (uključujući Vašu IP adresu) kao i obradu tih podataka od strane Google instraliranjem plug-in-a sa sledećeg linka: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Za Internet Explorer, kolačići treće strane moraju biti omogućeni.

Kolačići za Google Analytics biće izbrisani nakon 26 meseci. Više informacija o uslovima upotrebe i privatnosti potražite na adresi https://www.google.com/analytics/terms/us.html i https://policies.google.com/?hl=us . Ističemo da je na ovom web sajtu Google Analytics proširen kodom "anonymizeIp" kako bi se osigurala anonimno prikupljanje IP adresa (tzv. IP maskiranje).

YouTube

Naš web sajt koristi softverske dodatke („plug-in“) s YouTube-a koji pripada kompaniji Google Inc. Čim posetite web stranice s YouTube plug-in-om, bićete povezani s YouTube serverima. Serveru Youtube-a biće rečeno koje CA web stranice ste posetili. Ukoliko ste ulogovani na vaš YouTube nalog, omogućavate YouTube-u da poveže vašu pretragu sa vašim ličnim profilom. Ovu mogućnost možete sprečiti ako se prethodno odjavite sa svog naloga. Više informacija o prikupljanju i upotrebi vaših podataka od srane YouTube-a, potražite u pravilima o privatnosti kompanije Youtube.

AdWords

Naša web stranica koristi "Google Remarketing" kako bi vam ponudio oglase na drugim platformama koji su u vezi sa vašim ponašanjem na ovom web sajtu. Ako kliknete na određenu stranicu ili proizvod na ovom web sajtu, Google će sačuvati vaša interesovanja o našim uslugama/proizvodima ili sadržajima na web sajtu i može s vremena na vreme prikazivati ​​Google-ove oglase "Adwords" koji odgovaraju vašim interesovanjima, na različitim platformama koje posećujete. Ovaj oglas može se odnositi na ponude CA, ali i ponude trećih strana. Da bi se navedeno sprovelo, Google čuva kolačić na vašem računaru koji omogućuje da se vaša interesovanja dodele vašem računaru (pojedinosti o kolačićima potražite u odeljku "Google Analytics"). Vaša interesovanja se anonimno beleže i nisu povezana s vašim ličnim podacima. Na stranici https://www.google.com/ads/preferences/ možete kontrolisati informacije koje Google koristi za prikazivanje oglasa. Na ovoj adresi takođe je moguće onemogućiti upotrebu kolačića od strane Google-a.

Ako ste pristali na to da Google vrši povezivanje istorije pretraživanja interneta i aplikacija s Google nalogom, i da koristi informacije koje ste pogledali na internetu sa vašim Google nalogom u cilju personalizovanja oglasa, Google povezuje te informacije sa podacima Google Analytics da bi stvorio i definisao publiku za remarketing na svim uređajima koje koristite, a na kojima postoji Vaš Google  nalog. Da bi se podržala ova funkcionalnost, Google Analytics prikuplja jedinstvene ID. Podešavanja možete promeniti u Google odeljku „moj nalog“.

Google Maps

Naš web sajt koristi Google mape („Google Maps“), proizvod kompanije Google Inc. Informacije o vašoj upotrebi web sajta (uključujući vašu IP adresu) mogu se preneti i čuvati od strane Google-a na serverima u Sjedinjenim Američkim Državama. Uslove korišćenja usluge Google Karte možete pronaći pod "Uslovi korišćenja Google Maps".

Društvene mreže

Na našim stranicama koriste se softverski dodaci ("social plugin") sledećih društvenih mreža: Facebook, LinkedIn i Instagram. Ove usluge pružaju kompanije Facebook Inc., Instagram LLC i LinkedIn Ireland Unlimited Company / LinkedIn Corporation i Instagram LLC (Provajder).

Facebook-om upravlja Facebook Inc., CA 94304, USA ("Facebook"). Pregled dodataka Facebook-a možete pronaći ovde: https://developers.facebook.com/docs/plugins .

LinkedIn-om upravlja LinkedIn Corporation, Sannyvale, Kalifornija, SAD ili LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LinkedIn"). Pregled dodataka LinkedIn-a možete pronaći ovde: https://developer.linkedin.com/plugins# .

Instagram-om upravlja Instagram LLC, CA 94025, USA ("Instagram"). Pregled dodataka Instagram-a pronaći ovde: https://www.instagram.com/developer/embedding/ .  

Ako ste na našem sajtu, ostvaruje se direktna konekcija između vašeg pretraživača i servera navedenih društvenih mreža. Na taj način društvena mreža dobija informaciju o vašoj poseti sajtu i IP adresi. Ukoliko kliknete na npr. “Like” ili „Share“ dugme dok ste ulogovani na vaš nalog na društvenoj mreži, možete linkovati sadržaj našeg sajta sa vašim nalogom na društvenoj mreži. Na taj način Facebook, LinkedIn, Instagram ili Youtube mogu povezati vašu posetu našoj web stranici sa vašim nalogom na društvenoj mreži. Želimo da naglasimo da mi nemamo saznanja o sadržini prenetih podataka kao ni njihovoj upotrebi od strane navedenih društvenih mreža. Za više informacija upoznajte se sa politikom privatnosti navedenih društvenih mreža.

Ukoliko ne želite da neka od navedenih društvenih mreža poveže vašu posetu našem sajtu sa vašim nalogom na društvenoj mreži, molimo vas da se izlogujete sa vašeg naloga.

Facebook Custom Audiences

Naša web stranica koristi funkcionalnost za remarketing "Custom Audience" Facebook-a. Ova funkcija služi za prikazivanje oglasa na Facebook društvenoj mreži („Facebook oglasi“) posetiocima našeg web sajta, na osnovu njihovog interesovanja o našim uslugama/proizvodima ili drugih sadržaja na našem web sajtu. U tu svrhu, na našem web sajtu je implementiran kod, koji se još naziva i piksel („Facebook pixel“). Putem ovog piksela uspostavlja se direktna veza s Facebook serverima prilikom posete našem web sajtu. Podaci o vašoj poseti web sajtu prenose se na Facebook server, a Facebook te podatke dodeljuje vašem Facebook korisničkom nalogu. Za više informacija o prikupljanju i korišćenju podataka od strane Facebooka i vašem pravu o zaštiti podataka pogledajte Pravila o privatnosti na Facebooku https://www.facebook.com/about/privacy/ . Podešavanja za prikazivanje oglasa možete izmeniti na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ . Da biste ovo učinili, morate biti prijavljeni na Facebook.

Podaci o logovanju (prijavi)

Kada posetite naš web sajt, web serveri privremeno čuvaju informacije o svakom vašem pristupu/prijavi u  tzv. server log fajlovima. Sledeći se podaci prikupljaju i čuvaju dok se automatski ne izbrišu:

ip adresa
datum i vreme pristupa
http medoda i url zahteva
http kod koji je vracen
dužina odgovora u bajtovima
url stranice sa koje je upucen zahtev
identifikacija browsera
Ukrštanje ovih podataka s drugim izvorima podataka neće biti učinjeno. Osim toga, podaci će biti izbrisani nakon statističke evaluacije od strane servera nakon najviše 54 nedelje.

3. Definicije

Kolačići prve strane i kolačići treće strane

To se odnosi se na to koji veb domen postavlja kolačiće. Kolačići prve strane su oni koje postavlja sajt koji u tom trenutku korisnik posećuje - sajt koji je prikazan u polju za URL. Kolačiće treće strane postavlja domen koji ne pripada sajtu koji korisnik u tom trenutku posećuje. Ako korisnik poseti sajt i drugi entitet postavi kolačić kroz taj sajt, to je kolačić treće strane.

Kolačići treće strane

Kolačiće trećih strana ne kreira CA, već drugi provajderi usluga (treća strana). Takvi kolačići mogu, s jedne strane, pratiti vaše posete web stranicama trećih strana i prikazivati te oglase na CA web stranicama ili, s druge strane, prikazivati oglase CA na drugim web stranicama. Ovi se kolačići automatski brišu nakon određenog vremena od strane provajdera treće strane (između 7 dana i 2 godine). U podešavanjima pretraživača, možete promeniti postavku da li dozvoljavate kolačiće treće strane ili samo one s web stranice koju posećujete.

Trajni kolačići

Ovi kolačići ostaju na korisničkom uređaju u vremenskom periodu navedenom u kolačiću. Oni se aktiviraju svaki put kada korisnik poseti stranicu koja je kreirala taj određeni kolačić.

Kolačići sesije

Ovi kolačići omogućavaju povezivanje akcija korisnika tokom sesije pretraživača. Sesija pretraživača počinje kada korisnik otvori prozor pretraživača i završava kada zatvori prozor pretraživača. Kolačići sesije se kreiraju privremeno. Kada zatvorite pretraživač, svi kolačići sesije se brišu.

4. Isključivanje kolačića

Obično možete isključiti kolačiće prilagođavanjem podešavanja pretraživača da biste sprečili prihvatanje kolačića. Međutim, verovatno ćete ograničiti funkcionalnost naših i velikog broja drugih sajtova, jer su kolačići standardni deo većine savremenih sajtova.

Rešavanje sporova

Vi i CA Telekom GmbH (zajednički naziv „Strane“) saglasni ste da će zakoni Austrije, isključujući pravila sukoba zakona, isključivo važiti za svaki spor koji se odnosi na ovu Politiku privatnosti ili bilo koji drugi obavezujući dokument koji imate s CA. U slučaju bilo kakvog nerazumevanja ili spora vezano za ovu Politiku privatnosti, Strane će isti rešiti mirnim putem, sporazumno, a u slučaju da to nije moguće, prihvata se nadležnost suda u Linzu, Austrija za konačno rešenje spora.

Datum stupanja na snagu

Ova Politika privatnosti se primenjuje na vaše korišćenje našeg web sajta i usluga od “Dana objavljivanja na web sajtu www.catelekom.com”.